bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów w Promed Łazy sp. z o. o.
Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Promed Łazy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach przy ulicy Jesionowej 1 zwana dalej Administratorem.
Dane kontaktowe Administratora są następujące:
biuro@promed.lazy.pl, tel. 32 67 29 465 (w godz. 800-1400).
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: iod@gsurma.pl.

Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym
z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, to jest przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane powyżej.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania sięOpublikował: Michał Malicki
Publikacja dnia: 12.06.2018
Podpisał: Michał Malicki
Dokument z dnia: 12.06.2018
Dokument oglądany razy: 875